PvdD stelt vragen over vernielen weide­vo­gel­nesten De Hilver


18 mei 2010

De statenfractie heeft vandaag schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over het vernielen van weidevogelnesten in natuurgebied Den Opslag, onderdeel van landinrichtingsproject de Hilver. Dit EHS gebied wordt omgevormd tot zogenoemde 'nieuwe natuur'. Onlangs hebben hier midden in het broedseizoen sleepwerkzaamheden plaatsgevonden, voorafgaand aan het afgraven van grond. Hierbij heeft een ondernemer diverse weidevogelnesten van o.a. grutto, kievit en wulp kapotgereden. Het gebied staat bekend om zijn grote aantallen weidevogels en andere bijzondere natuur. De Partij voor de Dieren vraagt om opheldering over de werkzaamheden in het broedseizoen. Ook wil zij weten waarom de kern van het EHS gebied, één

van de belangrijkste weidevogelgebieden in Brabant, niet in stand wordt gehouden om de talrijke zeldzame plant- en diersoorten te beschermen.