Partij voor de Dieren is tegen lega­li­satie gras­landen langs natuur­gebied de Roode Weel in Steen­bergen.


1 oktober 2013

Geen legalisatie graslanden langs de Roode Weel.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de aantasting van de tot de EHS behorende natte graslanden bij de Roode Weel in Steenbergen niet door de Provincie mag worden gelegaliseerd. De partij is van mening dat de gemeente Steenbergen handhavend moet optreden en dat de waardevolle natuur moet worden hersteld.

Op het moment ligt er een verzoek bij de Provincie Noord Brabant om ongeveer 3 Ha natte EHS te realiseren in ruil voor het verwijderen van de overige Ha uit de EHS. Dit verzoek wordt op 4 oktober behandeld in de Commissie Ecologie en Ruimte. Partij voor de Dieren Statenlid Marco van der Wel: "Hier is echter geen sprake van een win-win situatie waarbij een ondernemer ecologische waarden toevoegt aan een gebied in ruil voor economische ontwikkelingsmogelijkheden. Het gebied was al een waardevolle natte natuurparel en dreigt nu definitief gehalveerd te worden."

De Partij voor de Dieren wil daarom dat de gebieden hersteld worden in de oorspronkelijk staat. Het gebied waar het om gaat is een eeuwenoud grasland van ongeveer 7,5 Ha waar veel bijzondere planten en dieren, met name watervogels, voorkomen. Het is een essentieel onderdeel van het beek- en kreekherstel dat door het waterschap wordt uitgevoerd. Het is al lang geleden aangewezen als EHS en is ook binnen het bestemmingsplan aangewezen als beschermd gebied. De huidige eigenaar is enkele jaren geleden zonder vergunning begonnen om het natte grasland om te ploegen en te gebruiken voor akkerbouw.