Partij voor de Dieren Noord-Brabant lanceert meldpunt jacht­mis­standen


4 oktober 2008

’s-Hertogenbosch oktober 2008 - De Partij voor de Dieren werkgroep Noord-Brabant lanceert met ingang van werelddierendag 4 oktober het meldpunt ‘Jachtmistanden Noord-Brabant’. Aanleiding is een toenemend aantal gemelde incidenten tijdens het jachtseizoen 2007.

De Partij voor de Dieren heeft de indruk dat de spontaan gemelde incidenten in 2007 niet op zich zelf staan maar het topje van een ijsberg zijn. De politie krijgt mogelijk ook meldingen, maar daarvan bestaat geen overzicht. Ook krijgt de Partij voor de Dieren signalen dat de politie niet altijd optreedt bij misstanden of de meldingen van jachtincidenten niet serieus neemt. Dit is voor de Partij voor de Dieren werkgroep Noord-Brabant aanleiding om voor het komend jachtseizoen een meldpunt jachtmisstanden in het leven te roepen.

De jacht in Nederland, vergeten dierenleed
Helaas worden er in Nederland nog jaarlijks 2 miljoen vogels en zoogdieren door 30.000 actieve, zichzelf natuurbeschermer noemende, plezierjagers naar de eeuwige jachtvelden geschoten. 450.000 houtduiven, 130.000 fazanten, 300.000 eenden, 220.000 hazen, 15.000 vossen en nog vele andere wildsoorten worden onder de noemer van beheer weggerukt uit dat kleine beetje natuur, dat wij mensen voor hen overlieten. Deze dieren hebben geen schijn van kans. Een wrede verspilling van leven. Bij plezierjacht zijn dieren vaak niet direct dood en lijden nodeloos veel pijn.
Het is maar de vraag of al deze jagers in het bezit zijn van de juiste papieren en of zij een en ander wel in overeenstemming met de wet doen. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 97% van de bevolking in Nederland tegen de plezierjacht is.

Wat vindt de Partij voor de Dieren van de jacht?
De Partij voor de Dieren is van mening dat in het wild levende dieren zo veel mogelijk met rust gelaten moeten worden, zodat zij hun eigen leven kunnen leven. In de afgelopen eeuw zijn er al vele diersoorten uitgestorven en wetenschappelijke prognoses geven aan dat dit uitstervingsproces in de komende decennia in een stroomversnelling zal raken. Ook moeten we rekening houden met de belangen van dieren die nog niet met uitsterven bedreigd zijn. Een zekere mate van overlast van in het wild levende dieren moeten we accepteren. Helaas wordt in veel gevallen uit gebrekkige kennis van de natuurlijke processen of louter om het plezier, op in het wild levende dieren gejaagd.
De Partij voor de Dieren kan er niet omheen dat er in Nederland gejaagd mag worden, maar wil graag meer transparantie om er op toe te kunnen zien dat jagers zich aan de regels houden.

Wat kunt u melden?
Alle zaken die mogelijk “mis” zouden kunnen zijn rondom de jacht kunt u melden bij het nieuwe meldpunt. Zoals jagen buiten het jachtseizoen, van 15 oktober 2008 tot 31 januari 2009, met uitzondering van de jacht op hazen want die is toegestaan tot 31 december. Ook jagen op andere dan de afgesproken dieren, haas, fazant, houtduif, wilde eend, konijn en vos kunt u melden.
Zo heeft een jager bijvoorbeeld geen bevoegdheid om mensen aan te spreken op loslopende honden. Maar zo een ontmoeting met een jager, tijdens een recreatieve boswandeling, boezemt vele wandelaars toch angst in. Dit omdat de meeste mensen niet weten wat precies de regels zijn. Wat is toegestaan en wat niet? Mag die jager daar eigenlijk wel lopen en heeft de man wel een jachtakte en kan hij die laten zien?

Hoe kan ik melden?
De Partij voor de Dieren roept iedereen op jachtmisstanden te melden en er zonodig ook aangifte van te doen bij de politie. Goede, herleidbare informatie over het incident is bij het melden belangrijk (locatie, tijd eventuele kentekens of digitale foto’s). Melding van jachtmisstanden kan via de e-mail van de werkgroep Partij voor de Dieren Noord-Brabant, Brabant@partijvoordedieren.nl
of via het telefonisch meldpunt: 06 41559521 Dit nummer is op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur bereikbaar. Op andere tijden kunnen melders een bericht in spreken en hun nummer achterlaten zodat zij terug gebeld kunnen worden. Met de gegevens die op deze wijze verzameld worden, kan de Partij voor de Dieren inventariseren hoe de situatie in Noord-Brabant ervoor staat, en zonodig gefundeerd aandringen op maatregelen bij gemeenten, provincie of landelijke politiek.