Opinie: STAL­BRANDEN


3 oktober 2008

Je zult in dit landje maar een varken of een kip zijn. Hoewel je uiteindelijke lot ook dan al bij voorbaat vaststaat, en de gang naar het slachthuis nog maar een kwestie van tijd en voldoende lichaamsgewicht is, waar vervolgens een min of meer humaan einde aan je leven gemaakt wordt, kan het nog beroerder voor je uitpakken en er op de meest gruwelijke manier een einde aan je leven als landbouwhuisdier komen. Dat overkomt jaarlijks tienduizenden dieren in de bio-industrie in ons landje. Ze vinden de meer dan gruwelijke verbrandingsdood in de vlammenzee van de brandende stal waarin ze gehouden worden. Ze kunnen geen kant op in de hermetisch afgesloten bio-industriestallen. Ieder jaar weer opnieuw gaan tientallen stallen in rook op en niemand lijkt zich daar echt druk om te maken. Een verzekeringskwestie toch? Inderdaad, meer niet want dieren worden door onze overheid niet als levende wezens gezien maar als goederen, als dingen, als machines. En dingen hebben nu eenmaal alleen een economische waarde. Dus in geval van teloorgang een verzekeringskwestie, meer niet. Even kijken wat de dagwaarde van de verbrande kip of varken is en een rekensommetje maken. Zaak afgewerkt. Boer in de brand, boer uit de brand, boer kan weer verder. Nieuwe stal, nieuwe kippen of varkens er in en productie draaien. Dingen produceren.

De overheid verschuilt zich bij een stalbrand achter het al dan niet voldoen van een stal aan de, voor goederen en dode dingen geldende brandveiligheidsvoorschriften. Voldoet de stal daar aan dan is het in orde en mag / kan de zaak vervolgens afbranden. Kan dan hooguit een kwestie van domme pech of een ongelukje zijn geweest, het lag in ieder geval niet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Niet aan de regeltjes. Die waren in orde. Niets aan de hand dus. We kunnen verder.

Maar gaat een beschaafd volk zo met dieren om? Denken we klaar te zijn met alleen wat op de economische gevolgen betrekking hebbende regeltjes op te stellen of gaat onze verantwoordelijkheid een heel stuk verder en moeten we (de overheid voorop) dieren niet zien als dingen, als gebruiksgoederen, als machientjes, maar als levende wezens, als medeschepsels met een eigenwaarde waar je zorgvuldig en respectvol mee om dient te gaan? Waarvoor dezelfde brandveiligheidsvoorschriften dienen te gelden als we voor onszelf nodig vinden? Waarbij de aanwezigheid van een sprinklerinstallatie in een stal de normaalste zaak van de wereld dient te zijn? Waarbij in geval van brand nooduitgangen geopend kunnen worden of, nog beter, automatisch opengaan? Waarbij in geval van brand dieren zo snel mogelijk op eigen kracht naar buiten kunnen? Waarmee we voorkomen dat jaarlijks tienduizenden dieren op een gruwelijke manier aan hun einde komen.
Was het niet Ghandi die ooit eens gezegd heeft dat je aan de wijze waarop een volk met dieren omgaat haar mate van beschaving kunt aflezen? Tja……..dan hebben wij toch nog een lange weg te gaan. Laten we zo snel mogelijk op weg gaan en ook in deze onze verantwoording nemen. De overheid voorop. Dieren verdienen het. Ook al eten we ze