Partij voor de Dieren pleit voor tunnel onder Dommeldal.


17 september 2013

‘’Tunnelvisie’’ in het provinciehuis: Ja graag!

De Partij voor de Dieren wil van gedeputeerde Ruud van Heugten weten waarom hij geen meerwaarde ziet in de aanleg van een tunnel onder natuurgebied Dommeldal in de gemeente Eindhoven. Ten aanzien van de volksgezondheid en natuurwaarden heeft een tunnel onder het natuurgebied grote voordelen.

De gemeenteraad van Eindhoven maakte op dinsdag 10 september bekend dat, in het kader van voltooiing van een rondweg om de stad, het plaatsen van een tunnel onder het kwetsbare natuurgebied Dommeldal de voorkeur heeft boven een lage brug over het natuurgebied. De gedeputeerde van Mobiliteit en Financiën gaf daarop echter aan, daar niets voor te voelen en dat er geen budget is voor de aanleg van een tunnel.

De Partij voor de Dieren betreurt de uitspraak van de gedeputeerde en wil opheldering over de definitie van ‘meerwaarde’. Fractievoorzitter Marco van der Wel staat achter de wens van de Eindhovense gemeenteraad: ,,De natuur in het gebied gaat achteruit door de komst van de nieuwe weg. De tunnel is noodzakelijk om de natuur te beschermen, het is absoluut geen luxe.’’

Zie link voor de vragen: http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/statenvragen-en-antwoorden.aspx