Verzoek om extra Staten­ver­ga­dering over scha­liegas in Brabant.


16 september 2013

Schaliegas: Verzoek tot extra Statenvergadering

De Partij voor de Dieren sluit zich aan bij de fracties die de Commissaris van de Koning hebben verzocht om een extra Statenvergadering over het onderwerp schaliegas op 27 september a.s.

Op 27 september a.s. vindt er voor de fracties van de Brabantse Provinciale Staten een informatiebijeenkomst met betrekking tot schaliegas plaats die nuttig kan zijn in de verdere discussie over het onderwerp. De discussie over duurzame benutting van de Brabantse ondergrond – en daarmee schaliegas – wordt op 20 september a.s. gevoerd. De fracties van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en 50PLUS zijn van mening dat waardevolle informatie over de winning van schaliegas niet kan worden meegewogen in het besluitvormingsproces als de Provinciale Statenvergadering vóór de beeldvormingsactiviteit plaatsvindt. De Partij voor de Dieren is ongeacht de uitkomst van de informatiebijeenkomst tegen de winning van schaliegas, omdat het geen duurzame vorm van energieopwekking is.

Schaliegaswinning zorgt voor onherstelbare schade aan de bodem en betekent een ingrijpende verandering in het Brabantse landschap. Door de aan- en afvoer van chemicaliën die nodig zijn voor de boringen treedt er tevens een gevaar voor de volksgezondheid op. Om deze redenen wil de Partij voor de Dieren dan ook dat er een verbod komt op het boren naar schaliegas in Noord-Brabant.