Partij voor de Dieren verklaart Brabant scha­lieg­asvrij!


29 augustus 2013

‘s-Hertogenbosch, 29 augustus 2013 – De Partij voor de Dieren wil dat Noord-Brabant zich schaliegasvrij verklaart. Daarom kondigt zij vrijdag in de commissie Ecologie en Ruimte een motie aan met die strekking. Deze verklaring moet middels een brief aan minister Kamp (VVD) kenbaar worden gemaakt.

Mevrouw Paranka Surminski voert het woord namens de partij en zij is van mening dat er onder geen beding naar schaliegas kan en mag worden geboord in Brabant. Echter de partij denkt dat een schaliegasvrijverklaring op dit moment het hoogst haalbare is: "We kunnen juridisch geen enkele regel of wet maken om Brabant schaliegasvrij te maken en te houden. De provincie kan wel een zienswijze over boringen bij het Rijk indienen, en dat moeten we ook doen. Maar een zienswijze kan het Rijk als bevoegd gezag en onder de Mijnwet gewoon naast zich neer leggen. Een schaliegasvrijverklaring is nu het hoogst haalbare."

Politiek Nederland voert al enkele maanden een discussie over de voor- en nadelen van schaliegaswinning. Twee beoogde locaties voor proefboringen zijn de Brabantse gemeenten Boxtel en Haaren. Vertegenwoordigers van SchalieGASvrij-Haaren en Schaliegas vrij Boxtel zullen vrijdag aanwezig om te horen of de verklaring wordt ondersteund door andere fracties.

Schaliegaswinning zorgt voor onherstelbare schade aan de bodem en betekent een ingrijpende verandering in het Brabantse landschap. Ook is er een gevaar voor de volksgezondheid door de aan- en afvoer van chemicaliën die nodig zijn voor de winning. Dat een partij als de VVD de provincie Limburg aanbiedt voor proefboringen vindt de partij onbegrijpelijk.