Partij voor de Dieren positief over start provin­ciaal ganzen­beleid


22 mei 2015

De Partij voor de Dieren is tevreden over de toezegging van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten om dit jaar geen ganzen te vergassen. De Europese Commissie heeft besloten dat vanaf 1 juni in heel Nederland ganzen met CO2 vergast mogen worden. Het doel hiervan is om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. De Partij voor de Dieren vindt vergassen van ganzen niet diervriendelijk en wil samen met de provincie inzetten op diervriendelijke methoden zoals het verjagen van ganzen.

Het gebruik van CO2 is een voor provincies nieuwe vorm van doden van ganzen. Het besluit van de Europese Commissie is nog geen twee weken oud, en er is veel weerstand vanuit dierenbeschermers en de dierenbescherming. Provinciale Staten hebben zich niet kunnen verdiepen in de methode van doding met CO2. Het college heeft daarom toegezegd om komende jaar het ganzenbeleid met Provinciale Staten te bespreken. De Partij voor de Dieren wil daarbij graag ook insprekers zoals de dierenbescherming uitnodigen om hun bezwaren tegen het vergassen van ganzen kenbaar te maken,

Uit een hoorzitting met ganzendeskundigen in de Staten van Noord-Holland – waar ganzen rond Schiphol eerder al vergast mochten worden – hebben deskundigen aangegeven dat het grootschalige doden niet tot verminderde landbouwschade leidt. Ook zij pleitten voor duurzame en diervriendelijke methoden. Daarbij valt te denken aan innovatieve verjaagmethoden als het gebruik van groene lasers, drones en robotroofvogels. De Partij voor de Dieren heeft goede hoop dat Provinciale Staten in het geheel niet in zal stemmen met het vergassen van ganzen.