Partij voor de Dieren roept Water­schappen op Bossche Broek te beschermen


10 september 2016

In een brief aan de bestuurders van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel hebben de twee Statenleden van de Partij voor de Dieren opgeroepen een andere locatie te kiezen voor het evenement ‘Waterlicht’. De beoogde locatie is een beschermd natuurgebied en zou de te verwachten bezoekersaantallen van 10.000 personen per avond niet verdragen. De Statenleden hebben er op gewezen dat er een aantal alternatieve, betere locaties voorhanden is.

Om waterveiligheid onder de aandacht te brengen, willen de beide waterschappen samen met andere overheden het evenement ‘Waterlicht’ organiseren. Op een aantal dagen in december zal met laserstralen een overstroming gesimuleerd worden, waar het publiek onderdoor kan lopen. De beoogde locatie is de noordelijke rand van natuurgebied het Bossche Broek. Partij voor de Dieren-Statenleden Marco van der Wel en Paranka Surminski willen de dieren in het gebied beschermen tegen verstoring door de lichtshow en duizenden bezoekers per nacht.

Surminski: “Ecologisch gezien is het Bossche Broek totaal niet geschikt voor het evenement. Er leven hazen, reeën en dassen die het gebied ’s winters als rustgebied gebruiken. Ook uilen en andere nachtdieren, zoals marters, gebruiken het gebied na zonsondergang. Dan moet je daar niet tienduizend mensen doorheen laten lopen.” Surminski en Van der Wel vertrouwen er op dat de waterschapbestuurders wijselijk zullen kiezen voor een andere locatie. Van der Wel: “Gelukkig zijn er alternatieve, betere locaties voor ‘Waterlicht’ voorhanden, die de gemeente ’s-Hertogenbosch ook al heeft aangedragen.”

Gerelateerd nieuws

Houdt Rucphen zich aan regels bij bomenkap voor rondweg?

De Partij voor de Dieren heeft bij het provinciebestuur opheldering gevraagd over de bomenkap voor de rondweg in Rucphen. De ...

Lees verder

Provincie verantwoordelijk voor afschot beschermde ganzen

De Partij voor de Dieren heeft Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd over het doden van beschermde ganzen in Brabant. D...

Lees verder