Provincie verant­woor­delijk voor afschot beschermde ganzen


14 oktober 2016

De Partij voor de Dieren heeft Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd over het doden van beschermde ganzen in Brabant. De Partij voor de Dieren vindt het zeer zorgelijk dat ganzen al in oktober mogen worden geschoten en dat er geen toezicht op het jagen is. Hierdoor komt het geregeld voor dat jagers ook zeldzame en beschermde ganzen afschieten. Deze ganzen hebben soms wel 5.000 kilometer afgelegd voordat ze in Brabant neerstrijken om daarna een trieste dood te sterven.

Door een recent besluit mogen ganzen in Brabant al in oktober worden geschoten. Vanaf oktober zijn er in Brabant ook veel beschermde en zeldzame overwinterende ganzen uit Oost-Europa. Statenlid van de Partij voor de Dieren Paranka Surminski wil weten of het college bereid is het beleid terug te draaien, om zo de beschermde status van de trekganzen wel te respecteren. Surminski wil ook weten wat er nu gebeurt wanneer beschermde ganzen worden afgeschoten.

Surminski vindt het onbegrijpelijk dat het beleid niet is afgestemd met de periode dat beschermde winterganzen in Brabant verblijven: “Natuurbeschermers in het veld trekken bij ons aan de bel over het massale afschot van ganzen, waarbij zij ons vertellen dat er geen enkele controle plaatsvindt op het doden van de beschermde en zeldzame ganzen.” Surminski wil daarom met haar vragen ook te weten komen hoeveel beschermde en zeldzame ganzen er in Brabant worden afgeschoten.


> U vindt de vragen hier.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren roept Waterschappen op Bossche Broek te beschermen

In een brief aan de bestuurders van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel hebben de twee Statenleden van de Partij voor de...

Lees verder

Bescherm Brabantse historische zandpaden

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie het voortouw neemt bij de bescherming van de Brabantse historische zandpaden. E...

Lees verder