Bescherm Brabantse histo­rische zandpaden


16 november 2016

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie het voortouw neemt bij de bescherming van de Brabantse historische zandpaden. Er verdwijnen in Brabant steeds meer zandpaden doordat ze één voor één worden verhard. Een recent voorbeeld is het verharden van de ‘Van Gogh paden’ in Rijsbergen. Om de verharding een halt toe te roepen dient de partij tijdens de Provinciale Staten vergadering van vrijdag 18 november een motie in.

Bescherming is nodig omdat zandpaden van belang zijn voor diverse dieren, zoals patrijzen die een zandbad langs de paden nemen en graafbijen die er hun eitjes in leggen. Ook worden veel zandpaden gebruikt voor extensieve recreatie. Wanneer zandpaden worden verhard trekt het meer verkeer aan en gaat de snelheid van dat verkeer omhoog. Dat is niet alleen vervelend voor wandelaars, want het levert extra verkeersgevaar op.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de zandpaden niet alleen belangrijk zijn vanuit historisch oogpunt, ze zijn ook tekenend voor het landschap waar ze doorheen lopen. Naarmate er minder paden over zijn, wordt daarom het belang om ze beter te beschermen groter. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de provincie de historische zandpaden in kaart brengt en ze voor bescherming op neemt in de Cultuurhistorische Waardenkaart.

Overigens heeft de provincie zich recent wel ingezet voor het behoud van een aantal karakteristieke zandpaden in natuurgebied de Roovert. De gemeente Hilvarenbeek wilde daar een aantal historische zandpaden verharden, maar de provincie heeft zich daartegen verzet omdat de verharding strijdig is met landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische provinciale belangen.