Partij voor de Dieren stelt geld voor biodi­ver­siteit veilig


19 november 2010

DEN BOSCH - 12 November 2010 De Partij voor de Dieren Noord-Brabant heeft middels een ingediende motie unanieme steun van Provinciale Staten gekregen voor structurele financiële ondersteuning voor biodiversiteit. Met de begroting 2011 dreigde het geld geheel op te drogen, terwijl elke euro die erin gestopt wordt zich dubbel en dwars terugverdient. Door het pleidooi van de Partij voor de Dieren is nu een jaarlijkse bijdrage van 3 miljoen veiliggesteld.

Het soortenbeleidprogramma werkt met leefgebiedbenaderingen, waar niet alleen individuele plant- en diersoorten worden beschermd maar de hele leefomgeving in balans wordt gebracht. Uit een onlangs uitgevoerde evaluatie blijkt dat deze aanpak een groot succes is. Soorten die voorheen niet meer in Brabant voorkwamen komen nu langzaam terug. Ook werken in de leefgebiedbenadering allerlei partijen samen, van particulieren en natuurbeschermers tot agrariers en overheden.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Boomkikker en knoflookpad: zeg maar dag met je handje

Het gaat slecht met de soortenrijkdom. Niet alleen verdwijnen vele diersoorten in ras tempo van de aardbodem, ook een vijfd...

Lees verder

Q-koorts malaise, en hoe nu verder?

DEN BOSCH - 25 NOVEMBER 2010. De Evaluatiecommissie Q-koorts trekt conclusies die er niet...

Lees verder