Partij voor de Dieren stelt vragen over nieuwbouw in stil­te­gebied Hilva­renbeek


26 maart 2013

De Brabantse statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over bouwplannen in de gemeente Hilvarenbeek. Volgens de Partij voor de Dieren zijn de plannen voor de bouw van respectievelijk vijf en zes woningen op de locaties Berkensingel en Lange Gracht strijdig met verschillende gemeentelijke en provinciale criteria en voorschriften.

De gemeente Hilvarenbeek is voornemens om bouwbedrijf A.S.R. toe te staan om in en vlakbij een stiltegebied een aantal huizen te laten bouwen. De bouwplannen lijken onder anderen onrechtmatig omdat ze op een aantal punten in strijd zijn met de provinciale Verordening Ruimte. Zo doorkruist de toe- en uitrit van een van de bouwlocaties de Ecologische Verbindings Zone in de gemeente. Dit kan er voor zorgen dat dieren last ondervinden van verkeer op een plaats waar zij volgens de wet beschermd moeten worden.

De vragen vindt u hier.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren neemt afstand van Maatlat Duurzame Veehouderij

Maatlat duurzame veehouderij rijp voor prullenbak! ’s-Hertogenbosch, 22 maart 2013 – De Brabantse statenfractie ...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil geen Mega-varkensstal in Landschapspark Oosterhout

De Brabantse statenfractie van de Partij voor de Dieren stelt vandaag kritische vragen aan het college van Gedeputeerde State...

Lees verder