Partij voor de Dieren wil geen Mega-varkensstal in Land­schapspark Oosterhout


28 maart 2013

De Brabantse statenfractie van de Partij voor de Dieren stelt vandaag kritische vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de uitbreidingsplannen van Varkensbedrijf Lavi B.V. te Dorst.

De Partij voor de Dieren vindt dat er niet voldoende is onderzocht of er door de uitbreiding schade ontstaat aan de beschermde Natura 2000-gebieden. De partij vraagt zich ook af of de provincie zonder een compleet MER onderzoek wel een verklaring van geen bedenkingen kan afgeven voor de uitbreiding van de stal. Ook vindt de partij dat een megastal niet past bij het landschapspark Oosterhout omdat het niet bijdraagt aan de doelstellingen van het park zoals 'te behouden landschap' en 'grondgebonden teelt'.

De Partij voor de Dieren vraagt daarom aan de provincie of zij een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problematiek. De partij zou graag zien dat er in dit geval gebruik wordt gemaakt van een nieuwe regeling 'ruimte voor ruimte bij knelpunten' waarbij de hele bedrijfsvoering wordt beëindigd. Hierover heeft Provinciale Staten op 22 maart 2013 al een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen. Tevens is er tijdens de statenvergadering beslist dat er 9,6 miljoen euro voor knelpunten beschikbaar komt.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Marco van der Wel: ’’Het kan niet zo zijn dat er weer een megastal in Brabant bij komt, zeker niet in een landschapspark. Omwonenden worden gedupeerd en het is niet duidelijk welke schade de natuur ondervindt door de uitbreiding. Deze ontwikkeling moet worden gestopt.’’

Bekijk de vragen hier.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt vragen over nieuwbouw in stiltegebied Hilvarenbeek

De Brabantse statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedepu...

Lees verder

Themamiddag Mestvergisters op 13 april 2013

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant organiseert op zaterdagmiddag 13 april een themamiddag over mestvergisting in het Natu...

Lees verder