Thema­middag Mest­ver­gisters op 13 april 2013


5 april 2013

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant organiseert op zaterdagmiddag 13 april een themamiddag over mestvergisting in het Natuurmuseum Brabant in Tilburg.

Mestvergisting wordt gezien als een manier om duurzaam biogas op te wekken. Daarom wil de provincie door heel Brabant nieuwe installaties toestaan. Maar het is niet zo duurzaam als vak word verondersteld. Wat is mestvergisting eigenlijk? En wat doet een installatie met de omgeving? Wat is het beleid van gemeente en provincie en wat kun je als omwonende doen juridisch tegen een mestvergister?

De middag start om 13:00 met koffie en thee gevolgd door een documentaire over mestvergisting. Daarna komen verschillende sprekers aan het woord zoals een advocaat en iemand die naast een mestvergister woont. Verder zijn er presentaties van Natuur en Milieu, een milieuadvocaat en een beleidsdeskundige. Daarna zullen zij vragen beantwoorden van het publiek en is er nog een borrel. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Marlouke Brouwer via mbrouwer@brabant.nl.

Wij zijn tegen: