Partij voor de Dieren tegen boren naar scha­liegas in Brabant


19 januari 2011

DEN BOSCH - 19 januari 2011. De provincie Noord-Brabant heeft geen bezwaar gemaakt tegen proefboringen naar schaliegas bij Helvoirt. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over risico’s voor het grondwater en aantasting van het landschap en stelt vandaag vragen aan Gedeputeerde Staten over de boringen. Als besloten wordt om het gas commercieel te gaan winnen zijn de gevolgen voor Brabant niet te overzien.

De provincie Noord-Brabant heeft bij het rijk geen bezwaar aangetekend tegen de proefboringen. De provincies Gelderland en Limburg maakten eerder wel bezwaar. Brabant Resources, een dochter van het Engelse bedrijf Cuadrilla Resources Ltd., wil dit jaar bij Helvoirt naar aardgas gaan boren dat in diepe, harde aardlagen zit. Bij het boren wordt onder hoge druk een mengsel van water en zand in de bodem geïnjecteerd, waarbij ook methaan vrijkomt. Niet uit te sluiten is dat in de toekomst chemicaliën worden gebruikt om meer gas te kunnen winnen. Het risico bestaat dan dat het grondwater wordt vervuild. Als schaliegaswinning doorgang vindt in Brabant zal het landschap ingrijpend veranderen door een groot aantal boorputten op een afstand van enkele kilometers van elkaar.

Marco van der Wel, de nieuwe lijsttrekker van de Partij voor de Dieren Noord-Brabant, bezocht gisteren een informatiebijeenkomst over schaliegasboringen in Haaren. Van der Wel: “Het is onbegrijpelijk dat de provincie de boringen toestaat, als er iets mis gaat is de milieuschade enorm en onherstelbaar. De provincie wil Brabant mooi houden, daarbij passen geen boortorens van 25 meter hoog en aantasting van een natuurgebied als het Groene Woud. Als het provinciebestuur écht staat voor duurzaamheid dan zorgt ze dat het project niet doorgaat en concentreert ze zich op duurzame energie uit zon en wind.”

In de Verenigde Staten wordt het buitengebied al aangetast door schaliegasboringen. Deze korte film laat de gevolgen zien: http://www.youtube.com/watch?v=dEB_Wwe-uBM