Partij voor de Dieren wil nader onderzoek naar illegale jacht­prak­tijken.


30 oktober 2013

De Partij voor de Dieren heeft aanwijzingen voor illegale jachtpraktijken op meerdere plaatsen in Brabant. Niet alleen uit de omgeving van Deurne, ook uit het Leenderbos en uit de omgeving van Boxmeer komen meldingen. Het gaat om illegale jachthutten, illegaal bijvoederen en mishandeling van dieren. De Partij voor de Dieren wil dat de Provincie onderzoek doet naar deze jachtmisstanden en daarvan zo nodig melding doet bij het Openbaar Ministerie en dat het OM in elk geval naar het geval in Deurne verder onderzoek doet.

Jachtmisstanden zijn moeilijk te bewijzen, met uitzondering van het plaatsen van illegale jachthutten. Toch treden gemeenten ook daar laks in op. In samenwerking met de Partij voor de Dieren is er een Meldpunt Jachtmistanden Brabant opgezet, waar mensen anoniem hun klachten en constateringen kwijt kunnen. Er wordt in een aantal gevallen een nader onderzoek gedaan en soms een leidt dat ook tot een (strafrechtelijk) onderzoek.

De Faunabeheereenheid Noord-Brabant heeft toestemming van de Provincie Noord-Brabant nodig om te mogen jagen. Indien deze toestemming wordt verleend mag de provincie verwachten dat de jachthouders zich aan de wet houden. Dat is op een aantal plaatsen dus niet het geval. Vandaar dat de Partij voor de Dieren aandringt op een onderzoek naar jachtmisstanden. Zij zal dit ook opnemen richting de Tweede Kamer.