Provincie Brabant kiest bewust voor dier­proeven


18 maart 2015

In antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren geeft Gedeputeerde Staten (GS) aan bewust dierproeven te willen financieren. De partij is verbolgen over het feit dat het college van VVD, CDA en SP zo doelbewust wil bijdragen aan proeven op dieren, omdat zij daarmee de ontwikkeling van alternatieve, diervriendelijke proefmethoden in de weg staat. Naast dierproeven op muizen en ratten, vindt de provincie dat ook proeven op konijnen en honden binnen het financieringsbeleid van de provincie passen.

Fractievoorzitter Marco van der Wel: “uit de antwoorden blijkt dat GS het met ons eens is dat de provincie geen dierproeven hoéft te financieren, terwijl zij er wel bewust voor kiést om het wel te doen. Door aan te geven dat zij daar beleid voor heeft, werkt de provincie dus willens en wetens dierproeven in de hand.” Ook het feit dat mogelijk honden, konijnen, hamsters en fretten voor dierproeven gebruikt gaan worden is voor de provincie geen reden om het subsidiëringsbeleid aan te passen.

De Partij voor de Dieren stelde eerder al vragen over provinciale financiering aan bedrijven die dierproeven uitvoeren. De vergunningverlening voor het houden van meer (soorten) proefdieren door een bedrijf in Landerd Campus in Schaijk, was aanleiding voor nieuwe vragen. De partij is fel tegenstander van dierproeven omdat proefdieren veel pijn, angst en stress ervaren en omdat dierproeven omslachtige en inefficiënte methoden zijn om meer te weten te komen over de menselijke gezondheid. De partij wil dat er wordt ingezet op de ontwikkeling van proefdiervrije technieken. Deze zijn veel betere voorspellers gebleken om onze kennis over ziekten en gezondheid bij de mens te vergroten.