Provincie, is er nieuws uit bijenland?


10 april 2017

De Partij voor de Dieren vraagt het college van Gedeputeerde Staten in hoeverre de bijenpopulatie inmiddels is verbeterd in Brabant. Er is in 2016 een aantal projecten gestart die de levensomstandigheden van bijen moeten verbeteren en de Partij voor de Dieren wil weten wat de resultaten daar van zijn.

De Partij voor de Dieren wil graag weten hoe de Brabantse gemeenten bijengezondheid inpassen in hun beleid en hoeveel geld er tot nu toe is besteed aan een betere leefomgeving voor bijen. Ook wil de partij weten hoeveel wilde bijen en bijenvolken er door het programma ‘Bijenimpuls Brabant’ bij zijn gekomen.

Een evenwichtige bijenpopulatie is cruciaal voor de wereldwijde voedselvoorziening en voor de biodiversiteit. Overal ter wereld nemen bijenpopulaties af, zo ook in Brabant. Statenlid Marco van der Wel: “Er lopen inmiddels een aantal initiatieven van onder andere Food4Bees en verschillende Brabantse gemeenten, maar het is nog niet bekend wat die concreet hebben opgebracht en of er voldoende geld is voor alle initiatieven.’’

> Hier vindt u de vragen.