Provincie krijgt klimaat­pa­ra­graaf


Partij voor de Dieren-motie aange­nomen: voortaan duide­lijkheid over CO2-uitstoot van provincie

4 februari 2019

Duizenden mensen doen inmiddels mee aan klimaatprotesten. Het is duidelijk dat overheden nu in actie moeten komen voor het klimaat. En dat geldt ook voor de provincie Brabant. De provincie Brabant neemt heel veel besluiten die een negatief effect hebben op het klimaat omdat de CO2-uitstoot erdoor toeneemt. Dat gaat dan om de aanleg van nieuwe wegen of industrieterreinen, of het toestaan van nieuwe stallen en het kappen van bomen.

Zonder extra maatregelen om de CO2-uitstoot verder te verlagen gaat ook Brabant de klimaatdoelen niet halen, en daarmee wordt Brabant nooit klimaatneutraal. Met een motie riep de Partij voor de Dieren de provincie Brabant op om daarom een klimaatparagraaf op te nemen bij haar beleidsvoorstellen. Een degelijke klimaatparagraaf moet inzicht geven in de impact van provinciale besluiten op het klimaat. De paragraaf moet ook mogelijkheden geven om negatieve invloeden van de voorstellen op het klimaat te beperken en positieve invloeden ervan te maximaliseren.

Wat de Partij voor de Dieren betreft versterkt de klimaatparagraaf bewustwording over de klimaatproblematiek. Dat is volgens Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Marco van der Wel hard nodig: “Er moet een grote inspanning geleverd worden om aan de klimaatafspraken te voldoen, maar de gevolgen van provinciale besluiten op het klimaat zijn onbekend. Dankzij onze motie kunnen we voortaan ook bewust kiezen voor klimaatvriendelijk beleid. Misschien is het wel zo dat hierdoor in de toekomst voorstellen worden weggestemd omdat ze het klimaat te veel schade berokkenen, zoals voorstellen over uitbreidingen van stallen of de aanleg van nieuwe wegen.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil een boom voor elke Brabander

Er verdwijnen steeds meer bomen in Brabant, enkele honderden hectares per jaar. Dat is zorgelijk voor de natuur, maar ook zor...

Lees verder

Provincie moet veehouders na stalbrand helpen met bedrijfsbeëindiging!

Naar aanleiding van de zoveelste stalbrand in Brabant, heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen aan Gedeputeerde S...

Lees verder