Provincie maakt zich hard tegen verharding Roovert­sedijk


11 juli 2016

De provincie Noord-Brabant werkt niet mee aan verharding van het historische gebied in de Roovert. Als reactie op vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren zegt het college van Gedeputeerde Staten niet de benodigde toestemming aan de gemeente te zullen geven en zelfs in beroep te gaan als Hilvarenbeek toch door gaat met de plannen.

Volgens de provincie heeft verharding van de Roovert negatieve effecten op de omgeving door de driedubbele toename van verkeer. Het gebied wordt minder geschikt als habitat voor onder andere dassen, reeën, wilde zwijnen en vogels.

De Roovertsedijk heeft als karakteristieke zandbaan een zeer hoge waardering op de provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart. Volgens het provinciebestuur zou de gemeente Hilvarenbeek met de verharding van de Roovertsedijk de weg vrij maken voor “een permanente blikkenparade tussen Poppel en Hilvarenbeek”.

Statenlid Paranka Surminski is zeer blij met het antwoord van het college: ,,Dit is een goede dag voor de inwoners van de gemeente Hilvarenbeek - zowel mens als dier – en voor toekomstige generaties. Hopelijk werkt dit als een precedent voor het behoud van andere Brabantse historische zandpaden.”


> U vind de beantwoording van de vragen hier.