Verbied het Osse verbod op vrije uitloop


5 juli 2016

De Brabantse Partij voor de Dieren is van mening dat het door de gemeente Oss beoogde verbod op de vrije uitloop van kippen in strijd is met het provinciaal beleid. De Statenfractie heeft daarom het provinciebestuur gevraagd om met de gemeente Oss in overleg te gaan om een verbod op de vrije uitloop van kippen tegen te houden.

De Partij voor de Dieren vindt dat een verbod op vrije uitloop de transitie naar een diervriendelijker veehouderij belemmert. Met een verbod op vrije uitloop wordt het bijvoorbeeld onmogelijk gemaakt om als bedrijf een twee of drie sterren Beter Leven-keurmerk te voeren. Ook worden grondgebonden biologische bedrijven tegen gewerkt, terwijl die juist goed zijn voor het terugdringen van het mestoverschot.

Statenlid voor de Partij voor de Dieren Marco van der Wel: “Wat de gemeente Oss wil is precies het omgekeerde van wat wij vinden dat er moet gebeuren. We willen af van megastallen en de dieren naar buiten hebben. Juist deze bedrijven moeten om die reden gestimuleerd worden. Met een verbod gaan we een stap terug in de tijd.”


> De vragen kunt u hier vinden.