Provincie moet verant­woording nemen tegen fraude met dier­rechten


8 mei 2015

De Partij voor de Dieren heeft aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om haar verantwoording te nemen in de strijd tegen frauderende veehouders. Het komt regelmatig voor dat varkens- of pluimveehouders meer dieren houden en dus meer mest produceren dan wettelijk is toegestaan. Daarmee belasten deze veehouders het milieu, overtreden ze de wet, en creëren ze oneerlijke concurrentie met veehouders die wel investeren in varkensrechten.

Het houden van te veel varkens betekent automatisch meer uitstoot van schadelijke stoffen zoals ammoniak en fijnstof; dit is schadelijk voor de natuur en de gezondheid. De provincie is verantwoordelijk voor de natuur maar ook voor de gezondheid van de Brabanders. De Partij voor de Dieren vindt daarom dat de provincie helder moet krijgen of en waar er misstanden zijn met de dierrechten. Ook wil de partij dat de provincie bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit aandringt op extra controles in de veehouderij op het aantal gehouden dieren.

In april zijn vier Brabantse veehouderijen door de Rechtbank in ‘s-Hertogenbosch veroordeeld tot het betalen van een hoge geldboete voor het houden van meer varkens dan waarvoor zij varkensrechten hadden. De partij vreest dat dit nog maar het topje van de ijsberg is, en wil van de provincie precies weten hoe vaak veehouders beboet worden. Fractievoorzitter Marco van der Wel: ‘’Het gaat hier om forse overtredingen met nadelige gevolgen voor mens en dier. Het provinciebestuur moet hier onmiddellijk tegen in actie komen.’’