Provincie verhuurt geen jacht­rechten meer


12 december 2014

Het college van Gedeputeerde Staten heeft toegezegd geen jachtrechten meer te verhuren tot hierover een formeel besluit is genomen door Provinciale Staten. Dit in antwoord op een verzoek van de Partij voor de Dieren. Met jachtrechten kunnen jagers plezierjacht bedrijven. De Partij voor de Dieren is faliekant tegenstander van plezierjacht, net als een meerderheid van de Statenfracties zoals blijkt uit de kieswijzer van de Dierenbescherming.

De Partij voor de Dieren wilde eigenlijk een motie indienen tegen plezierjacht op provinciale gronden. Een meerderheid van het presidium gaf echter aan het onderwerp plezierjacht eerst in de commissie te willen bespreken, waardoor de motie niet in stemming kon worden gebracht. Toch is er nu een winstpunt voor de dieren behaald omdat GS heeft beloofd om tot aan de formele behandeling in Provinciale Staten geen jachtrechten te verlenen.

Wat betreft de bespreking in de commissie is de Partij voor de Dieren optimistisch gestemd: “We hebben goede hoop op een goede uitkomst omdat de SP, PVV, PvdA, D66 en GroenLinks in hun verkiezingsprogramma of elders aangeven tegen plezierjacht te zijn. Als deze partijen bij hun standpunten blijven kan veel onnodig dierenleed voorkomen worden”, aldus fractievoorzitter Marco van der Wel. Bij jachtrechten gaat het om jacht op dieren die volgens de provinciale regelgeving niet geschoten hoeven te worden omdat ze geen schade veroorzaken.