PvdD bezorgd om gebruik drones door provincie


12 september 2014

Natuurmonumenten en de provincie zijn een proef begonnen om met drones de droogte in natuurgebieden in kaart te brengen. Het gaat hierbij om de Kampina, de Brabantse Wal en de Groote Peel. De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over geluidsoverlast voor dieren en de privacy van recreanten in de natuur.

De fractie wil weten of het geluid dat de drones produceren de dieren in de te observeren gebieden kan verstoren. Ook is de fractie bezorgd om de waarborging van de privacy van mensen die in de gebieden recreëren. De drones maken constant foto’s en via een nog uit te komen app kan iedereen de verzamelde gegevens inzien. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of dit een schending van privacy is en of het te rechtvaardigen is.