Red de Brabantse bij!


30 juni 2014

Op 3 juli komt de Partij voor de Dieren-fractie met een reddingsplan voor de Brabantse bijen. De bijenpopulatie loopt de laatste jaren namelijk steeds verder terug, in Brabant nog harder dan de rest van Nederland. Dat terwijl bijen noodzakelijk zijn voor de bestuiving van wilde planten en gewassen. De bijensterfte is dan ook een ecologisch èn economisch probleem waar de Partij voor de Dieren wat aan wil doen.

Het reddingsplan bestaat uit het initiatiefvoorstel ‘Brabant Bijenland!’ waarin zes projecten worden aangedragen die de bijensterfte tegengaan. Het gaat daarbij onder andere om de aanleg van bijenlinten langs fietspaden, het opleiden van gemeentelijke beleidsmedewerkers, zorgen voor meer Brabantse Imkers en het ondersteunen van burgerinitiatieven zoals Food4Bees.

Het initiatiefvoorstel wordt 3 juli in de Provinciale Staten-vergadering procedureel behandeld, om het op 12 september in de commissie Ecologie en Ruimte te behandelen. Op 3 oktober zal dan door de provincie worden besloten of de voorgestelde €3,5 miljoen ter beschikking wordt gesteld om de bijensterfte in Brabant tegen te gaan.

Bijen zijn erg belangrijk voor Brabant omdat bijna 2.000 Brabantse tuinders direct afhankelijk zijn van bestuiving door bijen. Voor kostbare gewassen zoals fruit kan de economische waarde van de bij oplopen tot ruim 2.000 euro per ha. Grootschalige bijensterfte kan dus consequenties hebben voor bijna de gehele Brabantse tuinbouwsector, die een waarde van bijna 1,2 miljard euro vertegenwoordigd.

Van de ruim 350 soorten wilde bijen die Nederland telt, staat meer dan de helft op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten en er zijn al 35 wilde bijensoorten uitgestorven. Bijensterfte is een complex probleem, maar oorzaken zijn in essentie het gebruik van insectenbestrijdingsmiddelen, de aanwezigheid van bijenparasieten en de achteruitgang van de leefomgeving van bijen.

Wat de leefomgeving betreft wil de Partij voor de Dieren dat er meer bijvriendelijke gewassen verbouwd worden. In plaats van mais kan gekozen worden voor bijvoorbeeld lupine en luzerne. Van deze gewassen kunnen vleesvervangers geproduceerd worden en de bijen hebben er ook profijt van.