Red de ganzen in Bergen op Zoom!


10 mei 2016

De Partij voor de Dieren wil dat de ganzen in Bergen op Zoom gered worden van een zekere dood. De gemeente heeft aangegeven dat een deel van de ganzen tussen 15 juni en 5 juli zal worden weggevangen en gedood. De Partij voor de Dieren wil dit ook voorkomen en steunt daarom het bestaande initiatief Red de Ganzen van Bergen op Zoom.

De partij roept mensen op om de petitie te tekenen. Paranka Surminski, Statenlid voor de Partij voor de Dieren: “Als je samen wilt leven met de dieren in de natuur moet je als gemeente je verantwoordelijkheid durven nemen. Dan moet je niet kiezen voor de schijnbaar makkelijkste weg, zoals het doden van ganzen, maar voor het aanpassen van de omgeving. We zullen dat per brief kenbaar maken aan de gemeente en gemeenteraad van Bergen op Zoom.”

De Partij voor de Dieren is van mening dat de gemeente het geld (2.000 euro) voor het vangen van 128 ganzen beter kan besteden aan structurele maatregelen zoals het plaatsen van rasters langs de wegen en waterpartijen om gevaarlijke situaties of overlast tegen te gaan. Wanneer de omgeving niet wordt aangepast komen de ganzen gewoon terug en dan verzand je als gemeente in het tegen hoge kosten vangen en doden van ganzen.