Mest­fa­briek Boekel ongewenst en onnodig


6 mei 2016

De Partij voor de Dieren wil van het provinciebestuur weten of het de geplande mestfabriek in Boekel wil toestaan. De gemeente wil graag dat de provincie het mestverwerkingsinitiatief vergund. Onder andere vanwege de overlast die omwonenden nu al van het bedrijf ondervinden, wil de Partij voor de Dieren dat de fabriek er niet komt.

De provincie heeft eind vorig jaar aangegeven dat er voldoende capaciteit is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor mestverwerking. De Partij voor de Dieren wil daarom weten of het initiatief in Boekel niet wordt vergund. Wat de partij betreft komt er geen enkele nieuwe mestfabriek meer bij in Brabant. Om de mestoverschotten op te lossen, zou de veestapel moeten inkrimpen, aldus de partij. Statenlid Marco van der Wel: “We moeten het probleem bij de bron aanpakken en niet gaan dweilen met de kraan open.”

De Partij voor de Dieren ziet in het toestaan van mestfabrieken een bestendiging van de vee-industrie. Van der Wel: “De vee-industrie zadelt Brabant op met veel problemen op het gebied van milieu, dierenwelzijn, volksgezondheid en stank. Mestfabrieken lijken het mestoverschotprobleem op te lossen, maar ze moedigen de veesector juist aan om nog verder uit te breiden, met nog meer overlast en dierenleed tot gevolg.”