Veran­dering is nú nodig voor Brabantse natuur


26 april 2016

Uit recent onderzoek is gebleken dat de natuur in Noord-Brabant er op achteruit gaat, ondanks maatregelen vanuit de provincie. De Partij voor de Dieren vraagt vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten waarom er niet vanuit deze kennis wordt gehandeld.

Veel planten- en diersoorten zullen verdwijnen als er niet wordt ingegrepen. Het provinciebestuur van Noord-Brabant wil in 2017 echter pas bekijken of er eventueel een wijziging van het provinciale natuurbeleid moet plaatsvinden.

Statenlid Paranka Surminski vindt het moeilijk te begrijpen waarom nog zeker een jaar wordt voortgeborduurd op beleid dat duidelijk geen effect heeft: ‘’Zowel in de natuurgebieden als in het agrarisch landschap sterven planten en dieren uit. Waarom gaan bij Gedeputeerde Staten de alarmbellen niet af?’’