Opinie: Geef ganzen de ruimte


11 mei 2016

Ganzen horen bij Nederland en zijn niet weg te denken uit het Brabantse landschap. Als doortrek- en overwinteringsgebied voor ganzen heeft Nederland zelfs een internationale verantwoordelijkheid om deze dieren te beschermen. Waarom zou je als provincie deze dieren massaal willen doden? Dat komt omdat in delen van Brabant agrariërs te kampen hebben met landbouwschade.

De oorzaak van het groeiende aantal ganzen zijn de vele eiwitrijke grasvelden; ganzen zijn er dol op en Nederland heeft er genoeg van. Ook andere gewassen uit onze landbouw zien er voor de gans uit als een gedekte tafel. Volgens de wet mag je, indien ganzen schade aanrichten, deze dieren doden. Toch valt met enkele tienduizenden euro's per jaar de schade in Brabant mee. Daarbij heeft provincie geen verplichting om deze dieren massaal te doden, maar wel de verplichting om eerst diervriendelijke maatregelen te nemen.

Ons onderzoek naar de onderliggende schadecijfers wijst uit dat alle geld en moeite die in het doden van ganzen wordt gestoken, niet het gewenste effect heeft. De schade wordt er niet minder door en het doden van ganzen kost ons ook nog eens belastinggeld; tienduizenden euro’s per jaar. Zouden we dat geld niet veel beter kunnen besteden?

Toch is het beleid van de provincie Brabant gericht op reductie van ganzen in een soortenaanpak waarbij er zelfs plannen zijn om komende jaren tienduizenden ganzen te doden in een poging om de landbouwschade te verminderen. De ganzen worden om zeep geholpen met de kogel en in de toekomst wellicht door vergassing met het uiterst dieronvriendelijke CO2-gas. Kunt u het zich voorstellen? Nee, want er is heel veel maatschappelijke weerstand tegen het doden van ganzen.

Het is daarom hoog tijd voor een andere aanpak! De Partij voor de Dieren vindt dat het tijd is voor diervriendelijke methoden. In overleg met landeigenaren kunnen er diervriendelijke preventieve maatregelen worden getroffen, zoals het verjagen van ganzen met een high tech laser of agrariërs helpen met het aanleggen van heggen zodat ganzen het grasland niet meer aantrekkelijk vinden. Er zijn heel veel mogelijkheden bekend en nog veel meer om uit te proberen.

Er kunnen in de buurt van voedselgewassen en grasland, ook natuurgebieden worden ingericht met voor ganzen aantrekkelijke gewassen zoals witte klaver. Klaver vinden ganzen lekkerder dan bijvoorbeeld gras en zodoende blijven de landbouwgewassen gespaard. Belangrijke voorwaarde daarbij is om zeker niet de ganzen uit de natuurgebieden te verjagen door afschot, zoals nu wel gebeurt.

Met een gerichte gebiedsgericht aanpak op plekken met schade wordt uiteindelijk langzaamaan de overlast beperkt, hoeven we geen ganzen te doden en hoeven agrariërs de ganzen niet te vrezen. We leven samen met de natuur, niet los van elkaar. Een duurzame inspanning op de lange termijn is beter en diervriendelijker dan afschot of vergassing op de korte termijn. Met provinciale inzet en middelen kunnen we samen op weg gaan naar een duurzaam, gebalanceerd en diervriendelijk ganzenbeleid.

Gerelateerd nieuws

Red de ganzen in Bergen op Zoom!

De Partij voor de Dieren wil dat de ganzen in Bergen op Zoom gered worden van een zekere dood. De gemeente heeft aangegeven d...

Lees verder

Tijdelijke natuur mag bloeien in Brabant

De provincie Noord-Brabant gaat de mogelijkheden voor de ontwikkeling van tijdelijke natuur op braakliggende bedrijventerrein...

Lees verder