Tijde­lijke natuur mag bloeien in Brabant


13 mei 2016

De provincie Noord-Brabant gaat de mogelijkheden voor de ontwikkeling van tijdelijke natuur op braakliggende bedrijventerreinen zo goed mogelijk benutten. Gedeputeerde Van Merrienboer heeft tijdens de Provinciale Statenvergadering op vrijdag 13 mei aan de Partij voor de Dieren toegezegd welwillend te gaan kijken naar deze vorm van natuur.

Fractievoorzitter Marco van der Wel laat weten erg tevreden te zijn dat de provincie dit beleid, dat afkomstig is van het Rijk, gaat volgen: β€˜β€™Het is een simpele, logische, en kostenneutrale stap in de goede richting voor de Brabantse natuur.’’

Met tijdelijke natuur wordt een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit. Planten en dieren kunnen zich ontwikkelen en verspreiden in gebieden die wachten op een bestemmingsplan. Ook voegt het een stuk natuurbeleving toe voor de burger.


De Partij voor de Dieren had een motie over dit onderwerp klaarliggen, maar trok deze in na de toezegging van de gedeputeerde.