Schrif­te­lijke vragen Beschermde Natuur­mo­nu­menten


30 september 2011

De fractie heeft vandaag schriftelijke vragen geformuleerd naar aanleiding van de plannen van Staatssecretaris Bleker om Beschermde Natuurmonumenten hun bescherming te ontnemen. Dit heeft tot gevolg dat zes prachtige Brabantse natuurgebieden, zoals o.a. het ruim 50 ha. grote heide- en vennengebied Zwartven, het beekdal van de Dommelbeemden, het belangrijke vogelgebied Hildsven en het veengebied Eendennest hun beschermingsregime verliezen. De Partij voor de Dieren vraagt Gedeputeerde Staten of ze bereid zijn deze gebieden op andere manier te beschermen tegen schade en verstoring, en hierover in overleg te treden met de gemeenten. U kunt de vragen hier inzien.