Stel regels aan houtoogst tijdens broed­seizoen


17 mei 2017

Staatsbosbeheer kapt bomen waar vogels in broeden voor economisch gewin. De Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de grootschalige houtkap door Staatsbosbeheer tijdens het broedseizoen.

Staatsbosbeheer is onlangs gestart met omvangrijke houtoogst in boswachterij de Pan in Bladel. De Partij voor de Dieren vraagt aan het college om in te grijpen en de kapwerkzaamheden per direct stop te laten zetten. Ook vraagt de partij of er überhaupt toezicht of controle is bij dergelijke grootschalige bomenkap.

De Partij voor de Dieren spreekt van een flinke hiaat in de wettelijke bescherming van vogels in Nederland. Er is geen protocol dat broedende vogels beschermt bij zogenoemde houtoogst. De Partij voor de Dieren vindt het kappen van grote delen bos in het seizoen niet acceptabel en wil daarom dat de provincie Noord-Brabant of het Rijk een verbod instelt.

Staatsbosbeheer stelt dat ze, voordat er gekapt wordt, alle bomen controleert op vogelnesten maar volgens Statenlid van de Partij voor de Dieren Paranka Surminski is dit niet mogelijk: ‘’Bij het vellen van een of twee zieke bomen kan gemakkelijk worden nagegaan of er een broedende vogel in zit, bij het kappen van een dergelijk groot perceel als bij houtoogst is dit gewoonweg onuitvoerbaar.’’

> U vindt de vragen hier.