Ook na 2017 hulp voor de bijen


21 april 2017

Een motie van de Partij voor de Dieren, waarmee Gedeputeerde Staten wordt gevraagd met een voorstel te komen om het huidige meerjarenprogramma 'Bijenimpuls voor Brabant' ook na 2018 voort te zetten, is vandaag met ruime meerderheid aangenomen. Op het CDA na stemden alle partijen voor de motie.

Het meerjarenprogramma ‘Bijenimpuls voor Brabant’ blijkt behoorlijk succesvol. Het beschikbare budget voor het programma is echter naar verwachting aan het eind van dit jaar uitgeput. Omdat de bijensterfte nog geen halt is toegeroepen is de regeling nog steeds broodnodig.

Momenteel zijn er projecten gericht op het vergroten van het leefgebied voor de wilde bijen, en daar gaat nu het grootste deel van het geld naartoe. Een beperkt deel van het geld gaat naar experimenten met bloemrijke grasland, ecologisch bermbeheer en het beperken van het gifgebruik door gemeentes. Dat is allemaal goed voor bijen dus daar moeten we als provincie zeker mee door gaan.

Statenlid voor de Partij voor de Dieren Marco van der Wel: “Het behoud en de versterking van een gunstige leefomgeving voor bijen is van cruciaal belang om bijensterfte te voorkomen. Die versterking is hard nodig en niet alleen van groot belang voor de natuur maar ook voor het veiligstellen van de landbouwproductie. Wij willen bijvoorbeeld graag bijenlinten langs alle fietspaden in Brabant. Hiervoor hebben we eerder ook steun gekregen van de wielrijdersbond.”