Roovert niet verhard, wel vervuild


29 mei 2017

Wordt het zandpad De Roovert nu gebruikt als milieustraat? De Partij voor de Dieren vraagt het college van Gedeputeerde Staten waar het puinafval op De Roovert - de verbindingsweg tussen Hilvarenbeek en Poppel – vandaan komt en vooral, of het ook weer wordt verwijderd.

Scherpe stukken puin, plastic zakken en rubber handschoenen vormen nu de toplaag van het historisch zandpad. Nog maar net gered van de ondergang – de gemeente Hilvarenbeek wilde het zandpad verharden – lijkt het zandpad nu toch in te moeten boeten aan cultuurhistorische waarde en leefgebied voor fauna. Partij voor de Dieren-Statenlid Paranka Surminski: ‘‘Ik ben bang dat de gewenste functies van het zandpad op deze manier verloren gaan, zoals biotoop voor insecten en opwarmplek voor reptielen en vogels die er een stofbad nemen.’’

Eerder deze week werd bekend dat het zandpad in De Roovert definitief niet wordt verhard. Volgens het college van Gedeputeerde Staten zou verharding negatieve effecten op de natuurwaarden en cultuurhistorische waarden hebben in het gebied. De provincie gaf om deze reden geen toestemming voor de plannen van de gemeente Hilvarenbeek.

> U vindt de vragen hier.