Stop de heksen­jacht op Wilde zwijnen!


15 oktober 2018
Terwijl er steeds rigoureuzere voorstellen worden gedaan om wilde zwijnen in Brabant uit te roeien, zoals gebruik van grote vangkooien en inzet van drijfjacht met een dozijn jagers, wil de Partij voor de Dieren juist een groot leefgebied waar niet op wilde zwijnen gejaagd mag worden. Met een omheind leefgebied worden de risico's van de Afrikaanse Varkenspest (AVP) op een diervriendelijke manier beperkt, maar worden ook aanrijdingen en landbouwschade vermindert, stelt de partij.

Volgens Statenlid voor de Partij voor de Dieren Marco van der Wel is er nu sprake van een landelijk georganiseerde heksenjacht op wilde zwijnen. Een heksenjacht die gedreven is door angst voor ziektes en gevoed door jagers die alle belang hebben bij afschot van zo veel mogelijk dieren. Statenlid Marco van der Wel: “Om te beginnen zijn de wilde zwijnen in Nederland niet ziek, maar bovenal staat het buiten elke realiteit om met door jagers georganiseerde moordpartijen zwijnen systematisch op te drijven en te vermoorden.” Volgens de Partij voor de Dieren maken alle politieke partijen die een dergelijk aanpak steunen vuile handen, tenminste als ze nu niet op de rem van de redelijkheid gaan staan.

Volgens de Partij voor de Dieren is er een hele andere koers nodig, gebaseerd op mededogen voor deze dieren die een onderdeel van onze natuur vormen. De partij zou het liefst willen dat veehouders worden verplicht om hekken te plaatsen om gebieden met intensieve veehouderij, maar daar gaat de provincie Brabant niet over. De provincie gaat wel over natuur en daar horen alle wilde dieren bij. De Partij voor de Dieren wil daarom die natuur zodanig inrichten dat er een afscheiding komt tussen natuur enerzijds en landbouw anderzijds en dat inrichten mag absoluut geld kosten.

Natuurlijk kleven aan elk voorstel voor- en nadelen, maar de nadelen van jacht zijn evident, terwijl leefgebieden voor de lange termijn duurzaam zijn. De nadelen van jacht zijn: Stress en pijn bij dieren, een verstoorde populatie, verhoogde kans op aanrijdingen en verspreiden van ziektes, onveilige situaties voor wandelaars en verstoring van de dieren in de omgeving. De voordelen van een leefgebied zijn: een stabiele populatie zonder jacht, een meerwaarde voor de ecologie en dieren die hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen.

Volgens de Partij voor de Dieren had de provincie Brabant in 2003 zelf al het plan om leefgebieden voor wilde zwijnen in te richten, dus het plan heeft absoluut kans van slagen. Bovendien zijn de omstandigheden al zodanig dat leefgebieden nog de enige normale oplossing zijn. In Frankrijk is er een jachtstop juist om verspreiding van ziekte tegen te gaan en wordt er afrastering ingezet om verspreiding van dieren naar de landbouw tegen te gaan.