Niet groei maar krimp van Eindhoven Airport is bittere noodzaak


10 oktober 2018

Verdere groei van Eindhoven Airport is totaal onverantwoord en de focus zou dan ook ondubbelzinnig gericht moeten zijn op krimp, stelt de Partij voor de Dieren. Dit in aanloop naar de informatieavond die hierover vandaag plaatsvindt in Eindhoven. De partij wijst hierbij op de niet te negeren gevolgen van uitstoot van vliegverkeer voor het klimaat en het milieu en de verantwoordelijkheid die de overheid daarin heeft. Tijdens de komende begrotingsbehandeling gaat de Partij voor de Dieren de provincie ook vragen om een duidelijk stappenplan te maken om uitstoot terug te brengen.

Als lid van de stuurgroep van Proefcasus Eindhoven Airport doet de provincie Brabant tot op heden veel te weinig om de CO2-uitstoot in Brabant tot een verantwoord niveau terug te dringen. “Met windmolens en elektrische auto’s richt de provincie zich vooral op de consumptie van energie, terwijl vermindering van energiegebruik echt noodzakelijk is om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. De consumptie van vlees en de autokilometers moeten flink omlaag, maar een krimp van het aantal vliegbewegingen in Brabant is minstens zo hard nodig”, aldus Statenlid Marco van der Wel.

Uit het onderzoeksrapport van vorige maand, over de mogelijkheden van uitbreiding in het kader van natuurwetgeving, werd duidelijk dat uitbreiding onmogelijk lijkt, maar de provincie ziet mogelijkheden om dit via een uitzondering te omzeilen (zie ook de vragen die onze Tweede Kamer-fractie hier over stelde). “De recente uitspraak van het gerechtshof in de Urgenda-zaak maakt temeer duidelijk dat we nu alles op alles moeten zetten om op tijd tot voldoende daling van de CO2-uitstoot te komen. Uitzonderingen kunnen we gezien het grote maatschappelijke belang voor zowel klimaat als natuur simpelweg niet veroorloven”, werpt Van der Wel tegen.

Gerelateerd nieuws

Jachtstop om Afrikaanse Varkenspest te bedwingen

De Partij voor de Dieren vraagt vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten om de jacht op Wilde zwijnen onmiddellijk te ...

Lees verder

Stop de heksenjacht op Wilde zwijnen!

Terwijl er steeds rigoureuzere voorstellen worden gedaan om wilde zwijnen in Brabant uit te roeien, zoals gebruik van grote v...

Lees verder