Tweede Kamer­fractie PvdD stelt Kamer­vragen over de leef­baarheid in Moerdijk.


20 september 2013

Tweede Kamerfractie PvdD stelt Kamervragen over de leefbaarheid in Moerdijk.

De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren heeft vandaag vragen gesteld aan de ministers van Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Logistiek Park Moerdijk. In de vragen uit de fractie haar zorgen over de grootschalige plannen om de haven van Moerdijk uit te breiden ten koste van de leefbaarheid van de inwoners van de gemeente Moerdijk (1).

Door de plannen dreigt het dorp Moerdijk volledig ingesloten te raken door een haven, een industriegebied en een snelweg. Het logistiek park, de uitbreiding van de haven en de bijkomende verkeersbewegingen hebben veel extra fijnstof, geluidsoverlast en andere uitstoot tot gevolg waardoor de leefbaarheid van de inwoners van Moerdijk in het geding komt. De Commissie van Advies 'Port of Moerdijk 2030 onder leiding van Ed Nijpels erkent die effecten op de leefbaarheid.

Door de inwoners van Moerdijk wordt gevreesd voor een sterfhuisconstructie waarbij het dorp Moerdijk op termijn geheel zal verdwijnen. De partij vindt dat onaanvaardbaar en wil dat de LPM plannen worden afgeblazen. De partij wil van de ministers weten of zij zich kunnen voorstellen dat inwoners van Moerdijk ernstig verontrust zijn over de plannen en over het geringe belang dat de commissie Nijpels aan hun dorp en hun leefbaarheid blijkt te hechten.

Uit eerder onderzoek van de provincie blijkt dat het park vooral gericht is op Nederlandse logistieke bedrijven. Indien bedrijven besluiten op grote schaal te verhuizen, zullen op andere locaties in Nederland grote logistieke locaties leeg komen te staan. Ook kunnen mensen op andere locaties daardoor hun baan verliezen. De vraag die de partij daarbij heeft is of dat wenselijk en duurzaam is. Mede omdat er nauwelijks extra banen worden gecreëerd.

(1) https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/3040