Van Doorn blijft in hokjes denken, geen werke­lijke oplos­singen problemen vee-industrie


2 september 2011

DEN BOSCH - 2 SEPTEMBER 2011. Ondanks de mooie woorden is de Partij voor de Dieren Noord-Brabant teleurgesteld in het advies van de commissie Van Doorn over de toekomst van de Brabantse veehouderij. Het advies is eenzijdig vanuit economisch oogpunt geformuleerd en kijkt niet verder dan de eigen grenzen. Er worden geen oplossingen aangedragen voor het lijden van de dieren in de vee-industrie, noch wordt er ingegaan op de invloed van onze veehouderij op mensen en natuur aan de andere kant van de wereld of de effecten op het klimaat. Het 'duurzame vlees' dat in 2020 in de schappen van alle supermarkten moet liggen houdt zo zijn nare bijsmaak.

Statenlid Marco van der Wel: "Als het rapport niet leidt tot een einde aan de uitbuiting van dieren in de vee-industrie dan is dit advies niets waard. Verandering overlaten aan de markt is een risicovolle weg. Bovendien zijn de ware oplossingen, namelijk minder dieren houden, minder vlees eten en minder exporteren niet eens serieus bekeken. Een gemiste kans."

Het advies laat veel vragen onbeantwoord: kan de transitie naar het duurzame vlees dat de commissie voorstaat zonder overheidsinmenging waargemaakt worden door de markt en is dit dus een reële toekomstvisie? Het verleden leert ons helaas dat dit niet zo is. Maakt dit advies een einde aan de enorme veefabrieken waar de Brabanders zo fel tegen strijden? Van Doorn liet doorschemeren dat schaalvergroting onvermijdelijk is. De goede intenties om per 1 januari 2012 geen preventieve antibiotica meer te gebruiken worden niet ondersteund door concrete plannen om dit in enkele maanden te bereiken. Betekent duurzaam in de ogen van Van Doorn ook biologisch en grondgebonden?

Het advies bevat een aantal hoopvolle plannen en zou kunnen bijdragen aan een kentering. Het is echter nog volstrekt onduidelijk hoe de woorden omgezet gaan worden in daden. In de komende tijd moeten de plannen in detail worden uitgewerkt om betekenis te krijgen. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant gaat in dit vervolgtraject de belangen van de dieren, de inwoners van Brabant en natuur en milieu uit alle macht verdedigen, in de hoop dat een werkelijk zorgzame dierhouderij geen holle utopie blijft maar werkelijkheid gaat worden.