Voor­stellen GS bieden geen oplossing voor problemen inten­sieve veehou­derij


12 maart 2010

PERSBERICHT - DEN BOSCH, 12 Maart 2010. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant publiceerden gisteren hun reactie op het burgerinitiatief Megastallen-Nee. Er worden 19 voorstellen gedaan voor de toekomst van de intensieve veehouderij in Brabant. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant is zeer teleurgesteld over de reactie van GS. Er worden geen oplossingen geboden voor de talrijke problemen van de intensieve veehouderij. Enkele technische aanpassingen, een paar kleine beperkingen, de grootschalige veehouderij krijgt nog steeds ruim baan. De werkelijke problemen worden niet aangepakt. Het enorme aantal dieren in Brabant, de erbarmelijke omstandigheden waarin zij leven, de gevaren voor de volksgezondheid en de milieuvervuiling zijn minder belangrijk dan economisch gewin. Ontbossing, klimaatverandering, aantasting van biodiversiteit en armoede ten gevolge van de bulkproductie worden voor lief genomen.

Statenlid Birgit Verstappen: "Wij zullen tijdens het debat op 19 maart pleiten voor échte oplossingen in plaats van symptoombestrijding. Kleinschalige, biologische en regionaal georiënteerde veehouderij in balans met de omgeving, die recht doet aan mens en dier en geen roofbouw pleegt op natuur en klimaat: dát is waar de burgers om vragen."

De tekst van de memorie van antwoord kunt u lezen op:
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/ps.aspx?qvd=20100319

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren boekt succes bij evaluatie Flora- en Faunawet

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant heeft tijdens de commissievergadering Ruimte en Milieu van 26 februari scherpe kriti...

Lees verder

Partij voor de Dieren Noord-Brabant dringt aan op strengere maatregelen Q-koorts

Het debat over het burgerinitiatief zal vrijdag 19 maart niet alleen gaan over de intensieve veehouderij, maar ook over de ...

Lees verder