Werk­bezoek Esther Ouwehand in Brabant


25 augustus 2012

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand had een lang programma voor de boeg, een reis door Brabant.

Zij opende de vernieuwde Egelopvang Roosendaal, die als enige opvangcentrum in Brabant al 13 jaar zorgt voor zieke en gewonde egels. Het centrum is onlangs verbouwd en uitgebreid om aan de strengere eisen van de overheid te kunnen voldoen. Veel opvangcentra voor wilde inheemse dieren in Nederland hebben niet de financiële middelen om de vereiste maatregelen te treffen en worden daardoor met sluiting bedreigd. De Partij voor de Dieren is daarom van mening dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de opvang van dieren die door toedoen van de mens in de problemen zijn gekomen.

Ook is Esther Ouwehand aanwezig geweest bij een actie voor het behoud van de Brabantse Wal, een uniek stukje Nederland dat helaas al bijna 40 jaar kampt met verdroging als gevolg van waterwinning in het gebied. Deze verdroging heeft schadelijke gevolgen voor veel planten en dieren die afhankelijk zijn van het waterpeil. De Partij voor de Dieren vindt dat de waterstanden moeten worden aangepast aan de behoeften van de natuur, vooral omdat het water uit de Brabantse Wal niet meer noodzakelijk is voor de drinkwatervoorziening.

Daarna bracht Esther Ouwehand een bezoek aan omwonenden van de mestvergister Cleanergy in Wanroy. De mestvergister brengt erg veel overlast met zich mee brengt. Ze nam een zwartboek in ontvangst met daarin 1200 klachten die de omwonenden de afgelopen 7 jaar indienden bij de provincie. Esther vertelde de omwonenden dat ze zeer onder indruk is van de overlast die de omwonenden ondervinden, en zij zeer was verbaasd dat de vergister 3000 euro per dag aan subisidie kost. De aanwezigen waren het met haar eens dat de opwekking van energie uit mest niet gestimuleerd en gesubsidieerd moet worden, omdat dit niet duurzaam is en de vee-industrie bestendigd.

Het werkbezoek eindigde met een lezing en meet&greet voor leden en belangstellenden in café De Zwarte Doos in Eindhoven.
Zij hield een zeer inspirerende presentatie en ontving daar een groot applaus voor. Het was met recht een fantastische opkikker voor alle aanwezigen die nog twee weken campagnevoeren voor de boeg hebben.

Gerelateerd nieuws

Esther Ouwehand opent vernieuwde Egelopvang Roosendaal

De egelopvang in Roosendaal wordt op 24 augustus om 10:30 officieel heropend door Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Pa...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt provincie naar natuurschade op Brabantse Wal

De Partij voor de Dieren wil dat er op korte termijn nieuwe afspraken worden gemaakt tussen de provincie en Evides om een e...

Lees verder