Werk­bezoek Hofganzen in Coevorden.


10 juli 2008

Coevorden, 5 juli 2008- Werkgroepleden van de Partij voor de Dieren, waaronder ook van Noord-Brabant, waren afgelopen zaterdag op werkbezoek bij Hofganzen in Coevorden. Martin Hof van Hofganzen heeft zich gespecialiseerd in het herplaatsen van ganzen. Hofganzen biedt altijd een diervriendelijke manier om "overlast"van ganzen tegen te gaan.

Bij Hofganzen zal geen enkel zogenaamd ‘overlast-dier’ worden afgemaakt. Vele problemen rondom populaties worden pas achteraf opgelost. Hofganzen richt zich voornamelijk op het voorkomen van het probleem. Voorkomen is beter dan genezen is daarbij de gedachte! Een toegepaste preventiemethode om overlast door ganzenpopulaties in stedelijke gebieden te voorkomen is nestbeheer, waarbij een ganzengroep qua aantal min of meer stabiel kan blijven. Naast de vriendelijke oplossing voor ganzen die zij onder andere aan gemeenten, overheden, natuurbeheerders of waterschappen aanbieden, kunt u bij hen terecht met vragen over ganzen, in het wild lopende kippen en hanen, eenden en andere soorten watervogels, pluimvee en duiven.

De dieren die door Hofganzen - indien dit noodzakelijk is - weggevangen worden, worden via Stichting Akka's Ganzenparadijs aan een nieuw tehuis geholpen, of worden daar gehuisvest als uitplaatsen niet meer mogelijk is.. Op deze wijze krijgen alle dieren de tweede kans die ze verdienen.

Het is mooi dat er mensen zijn als Martin Hof die op deze manier diervriendelijk oplossingen bieden en prachtig dat wij daar op werkbezoek zijn geweest zodat we deze kennis in de toekomst kunnen gebruiken. De Partij voor de Dieren krijgt regelmatig signalen over ganzenoverlast waarop nu adequaat gereageerd kan worden in samenwerking met hofganzen.