Opinie: Wilde zwijnen maken Brabant juist aantrek­kelijk


13 april 2012

De Partij voor de Dieren is verbaasd over de oproep van de ZLTO aan de provincie om zwijnen met nachtkijkers te bejagen. Onlangs gaf de provincie juist aan dat het Leenderbos een nieuw leefgebied voor wilde zwijnen kan zijn en dat de dieren een verrijking zijn voor de biodiversiteit. Het is ook bekend dat jagen niet leidt tot minder maar als reactie daarop tot méér dieren. De vraag om intensivering van de jacht is gebaseerd op onwetendheid. De schade die zwijnen aanrichten is beperkt (enkele tienduizenden euro's per jaar) en die wordt vergoed uit het Faunafonds. Verder toont onderzoek aan dat een natuurgebied met wild extra aantrekkelijk is voor bezoekers: goed nieuws voor de recreatieve sector. Hoewel wij begrijpen dat schade vervelend is, is dit geen reden op wilde zwijnen te jagen. De landbouw legt al een onevenredig groot beslag op leefgebieden voor dieren. De balans tussen mens en natuur is ver te zoeken.

Eerder stelden wij vragen over de zwijnen in het Leenderbos. Uit de antwoorden van de provincie blijkt dat die geen ziektes bij zich dragen en dat de kans op besmetting van varkens zeer onwaar­schijnlijk is. Verder blijkt uit de antwoorden dat er geen verkeersongelukken bekend zijn en dat er ook geen mensen zijn aangevallen. Als deze niet bekend zijn, dan moet men vraagtekens zetten bij de waarheid van die verhalen! Broodje-aapverhalen moeten niet resulteren in het afschieten van dieren. Overigens is het gebruik van nachtkijkers volgens een Beneluxovereenkomst niet toegestaan. De provincie kan er niet zomaar een ontheffing voor geven. Des te wranger is het dat wel al op wilde zwijnen wordt gejaagd met kunstlicht op basis van een eerder verleende ontheffing. Onze partij ziet voldoende mogelijkheden om overlast door middel van diervriendelijke maatregelen te voorkomen, zoals het plaatsen van rasters.

Dat de ZLTO zo hard ageert tegen de zwijnen vinden wij een typisch geval van wat de boer niet kent ....

ir. Marco van de Wel, statenlid Partij voor de Dieren Noord-Brabant