Overheid en samen­leving


De Partij voor de Dieren kiest als het gaat om samenleven voor een zorgvuldige balans tussen persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Mensen hebben de vrijheid om te leven volgens hun eigen inzichten, voor zover deze niet conflicteren met de vrijheden van anderen, waaronder die van dieren. De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de privacy van burgers, openbaarheid van bestuur en de vrijheid van meningsuiting. De provincie moet burgers actief bij de politiek en besluitvorming betrekken, onder meer door hen de mogelijkheid te geven eenvoudig kennis te nemen van besluiten.

Welzijn van mens en dier staat centraal
Het meten van ons welzijn in geld is een te eenzijdig economisch uitgangspunt, waarin criteria als geluk, duurzaamheid, leefbaarheid en houdbaarheid niet of onvoldoende tot uitdrukking komen. Geld regeert; alles wat werkelijk waarde heeft, wordt hieraan ondergeschikt gemaakt. Dieren en natuur zijn verworden tot een product met een prijs. De Partij voor de Dieren wil dat er een groene balans komt, een breed welvaartsbegrip: een verlies- en winstrekening die de effecten van beleid op mens, dier, natuur, klimaat en milieu laat zien. Zo worden de positieve en negatieve effecten van overheidsmaatregelen en economische activiteiten op de samenleving duidelijk in kaart gebracht en kunnen we de juiste koers bepalen richting een duurzame en solidaire economie. Wij zetten welzijn voor mensen en dieren centraal. Niet alleen hier, maar ook in andere delen van de wereld. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. De capaciteit van de aarde is een randvoorwaarde voor elke beleidskeuze, ook in de provincie.

  • Economie

    De Partij voor de Dieren is voor een economie gericht op bestaanszekerheid, binnen de grenzen van de planeet. De wegwerpeconomie, waarin ongebreidelde groei centraal staat en waarvan de kosten worden afgewenteld op de planeet en haar bewoners, heeft zijn langste tijd gehad. Weg ermee! De Partij voor de Dieren wil naar een planeetbrede visie op de economie waar we allemaal beter van worden, ongeacht of die groeit.

    Meer informatie
  • Media en cultuur

    Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media en kunst deze taak op zich. Cultuur zorgt bovendien voor een immateriële verrijking van het leven en biedt inspiratie. De Partij voor de Dieren vindt aandacht en middelen voor regionale media en kunst dan ook essentieel. Denk hierbij aan zaken zoals monumentenzorg, de bibliotheek, orkesten, poppodia, ateliers, musea, tentoonstellingsruimten en muziekeducatie. Wij zijn tegen bezuinigingen op cultuur.

    Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws