Tech­nische vragen naar aanleiding van de Brief van Stichting Federatie Behoudt de Langstraat­spoor­bruggen (FBL) en anderen consta­tering dat bij de afgegeven vergun­ningen voor het kappen van bomen in het kader van GOL diverse fouten zijn gemaakt


Indiendatum: 22 dec. 2023

De bovengenoemde brief (ingekomen stuk op de Agendavergadering van 18 december) heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u door de gemeente betrokken bij de reactie op de verzoeken en bezwaren van de Stichting?

2. Zo nee, kunt u bij de gemeente Heusden nagaan of de stellingen van de Stichting juist zijn bevonden en hoe het proces nu verder loopt?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Ellen Putman,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 22 dec. 2023
Antwoorddatum: 10 jan. 2024

De bovengenoemde brief (ingekomen stuk op de Agendavergadering van 18 december) heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u door de gemeente betrokken bij de reactie op de verzoeken en bezwaren van de Stichting?

Antwoord:
Nee, wij worden wel geïnformeerd.


2. Zo nee, kunt u bij de gemeente Heusden nagaan of de stellingen van de Stichting juist zijn bevonden en hoe het proces nu verder loopt?

Antwoord:
Op dit moment heeft de gemeente nog geen inhoudelijk standpunt ingenomen. De gemeente Heusden geeft aan dat de brief van de Stichting Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen loopt via de bezwarencommissie van de gemeente en dat het bezwaar daar behandeld wordt. Wij kunnen dus nog geen inhoudelijke reactie van de gemeente Heusden op de stellingen met u delen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over de meldingsplicht voor kleine wateronttrekkingen

Lees verder

Vragen over de constatering dat mestvergisting de vee-industrie bestendigd, ten koste van de samenleving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer