Tech­nische vragen over bedrijven op Pivot Park die bijdragen aan vermin­dering van dier­proeven


Indiendatum: 16 okt. 2023

Op 3 juni 2021 stelde onze fractie technische vragen over het voorstel van GS voor een lening van € 37,1 miljoen t.b.v. nieuwbouw ‘Grizzly’ op Pivot Park. In de beantwoording werd aangegeven dat het Pivot Park ook bedrijven kan huisvesten die technologie en/of producten ontwikkelen die kunnen leiden tot een vermindering van het aantal dierproeven.
Nu de capaciteit van Pivot Park vrijwel helemaal is bezet, met 95% in ‘Grizzly’, hebben wij de volgende vraag.

1. Huisvest het Pivot Park en in het bijzonder ‘Grizzly’ nu bedrijven die (ook) technologie en/of producten ontwikkelen gericht op een vermindering van het aantal dierproeven, of die op andere wijze bijdrage aan het doel van dierproefvermindering? Zo ja, hoeveel en (indien dit vermeld mag worden) welke?

In juli 2022 is het ‘Plan van aanpak vermindering dierproeven gepubliceerd’. Met dat plan van aanpak (PvA) stimuleert de provincie de ontwikkeling van relevante technologieën, waarvan de verwachting is dat deze leiden tot een vermindering van dierproeven.
In het PvA worden acties genoemd als: “De Provincie verkent daarom samen met onze partners de TU/e en JADS de mogelijkheid om op het gebied van computermodellen (digitale twins) een project te ontwikkelen samen met het Brabantse bedrijfsleven en andere kennisinstellingen.”

2. Op welke wijze heeft de provincie het PvA gelinkt aan Pivot Park, en waar heeft dit in geresulteerd?


Nikky Hamerslag,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 16 okt. 2023
Antwoorddatum: 28 nov. 2023

Op 3 juni 2021 stelde onze fractie technische vragen over het voorstel van GS voor een lening van € 37,1 miljoen t.b.v. nieuwbouw ‘Grizzly’ op Pivot Park. In de beantwoording werd aangegeven dat het Pivot Park ook bedrijven kan huisvesten die technologie en/of producten ontwikkelen die kunnen leiden tot een vermindering van het aantal dierproeven.
Nu de capaciteit van Pivot Park vrijwel helemaal is bezet, met 95% in ‘Grizzly’, hebben wij de volgende vraag.

1. Huisvest het Pivot Park en in het bijzonder ‘Grizzly’ nu bedrijven die (ook) technologie en/of producten ontwikkelen gericht op een vermindering van het aantal dierproeven, of die op andere wijze bijdrage aan het doel van dierproefvermindering? Zo ja, hoeveel en (indien dit vermeld mag worden) welke?

Antwoord:
Op Pivot Park vinden geen dierproeven plaats. Alle bedrijven die pre-klinisch het profiel van een stofje beter kunnen beschrijven zodat men meer weet over toxiciteit, veiligheid of effectiviteit, draagt bij aan het verminderen van dierproeven. Want de stoffen met tegenvallend profiel gaan niet door naar experimenten met dieren.
Voorbeelden van zulke bedrijven zijn de startups Cell4Pharma en QTM Bioscience maar ook het screeningscentre. Deze bedrijven meten o.a. de effectiviteit én toxiciteit van medicijnen. In Grizzly zal het bedrijf Oncolines gaan huren. Zij testen de stofjes op levende cellijnen in het kader van medicijnen voor kanker. Door in een vroegtijdig stadium dergelijke testen uit te voeren en toxiciteit van medicijnen aan te tonen, is het testen op dieren niet meer nodig.
Als een stof wél veilig wordt bevonden in deze cellijnen zullen daarna alsnog dierproeven gedaan moeten worden (elders) om door te mogen naar klinisch onderzoek bij mensen.


In juli 2022 is het ‘Plan van aanpak vermindering dierproeven gepubliceerd’. Met dat plan van aanpak (PvA) stimuleert de provincie de ontwikkeling van relevante technologieën, waarvan de verwachting is dat deze leiden tot een vermindering van dierproeven.
In het PvA worden acties genoemd als: “De Provincie verkent daarom samen met onze partners de TU/e en JADS de mogelijkheid om op het gebied van computermodellen (digitale twins) een project te ontwikkelen samen met het Brabantse bedrijfsleven en andere kennisinstellingen.”

2. Op welke wijze heeft de provincie het PvA gelinkt aan Pivot Park, en waar heeft dit in geresulteerd?

Antwoord:
In het plan van aanpak dierproefvermindering staat Pivot Park niet expliciet genoemd omdat op Pivot Park geen dierproeven plaatsvinden. Echter de provincie verkent momenteel mogelijkheden rondom re-use of data, computermodellen en het inzetten van slachtafval voor testen om tot dierproefvermindering te komen. Door nieuwe technologieën elders te ontwikkelen zullen in een later stadium ook bedrijven op Pivot Park gebruik kunnen maken van deze technologieën.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over de vertraging van de komst van de intercitylijn Eindhoven - Aken

Lees verder

Technische vragen over Wijziging Omgevingsverordening, veegronde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer