Tech­nische vragen over de dreiging van een nieuw, groot varkens­be­drijf in De Heen (gemeente Steen­bergen) en de rol van de huidige vergun­nin­genstop vanuit de provincie


Indiendatum: 23 dec. 2022

Bij het dorp De Heen dreigt een grote stal voor 5.800 varkens geplaatst te worden. Ondanks de bezorgde woorden vanuit de Steenbergse politiek, over een ‘terughoudend beleid voor intensieve veehouderijen’, lijkt het betreffende bestemmingsplan de vestiging niet uit te sluiten.

Meer dan een jaar geleden zou het betreffende bedrijf een vergunningaanvraag bij de gemeente hebben ingediend. Wij hebben een aantal technische vragen over de rol van de provincie in deze kwestie.

1. Is voor de vestiging van deze varkensstal(len) een Wnb-vergunning bij de provincie aangevraagd?

Indien ‘ja’ op vraag 1:

2. Wanneer is de aanvraag ingediend, en kunnen wij die inzien?

3. Wat is de status van de behandeling van de aanvraag?

4. Welke rol speelt het besluit van GS, om een pas op de plaats te maken voor de vergunningsbehandeling en -verlening voor emissiearme stalsystemen voor álle veehouderijsectoren, in deze specifieke vergunningsprocedure?; Is deze stil komen te liggen?

Indien ‘nee’ op vraag 1:

5. Weet u, of schat u in, of er een Wnb-vergunning nodig is voor het varkensbedrijf?

6. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: Welke rol speelt het besluit van GS, om een pas op de plaats te maken voor de vergunningsbehandeling en -verlening voor emissiearme stalsystemen voor álle veehouderijsectoren, in deze specifieke vergunningsprocedure?; Kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen?

Indiendatum: 23 dec. 2022
Antwoorddatum: 10 jan. 2023

Bij het dorp De Heen dreigt een grote stal voor 5.800 varkens geplaatst te worden. Ondanks de bezorgde woorden vanuit de Steenbergse politiek, over een ‘terughoudend beleid voor intensieve veehouderijen’, lijkt het betreffende bestemmingsplan de vestiging niet uit te sluiten.

Meer dan een jaar geleden zou het betreffende bedrijf een vergunningaanvraag bij de gemeente hebben ingediend. Wij hebben een aantal technische vragen over de rol van de provincie in deze kwestie.

1. Is voor de vestiging van deze varkensstal(len) een Wnb-vergunning bij de provincie aangevraagd?

Antwoord:
Nee.


Indien ‘ja’ op vraag 1:

2. Wanneer is de aanvraag ingediend, en kunnen wij die inzien?

3. Wat is de status van de behandeling van de aanvraag?

4. Welke rol speelt het besluit van GS, om een pas op de plaats te maken voor de vergunningsbehandeling en -verlening voor emissiearme stalsystemen voor álle veehouderijsectoren, in deze specifieke vergunningsprocedure?; Is deze stil komen te liggen?

Antwoord:
Niet van toepassing.


Indien ‘nee’ op vraag 1:

5. Weet u, of schat u in, of er een Wnb-vergunning nodig is voor het varkensbedrijf?

Antwoord:
Dit is niet bij ons bekend. Het is aan de gemeente Steenbergen, op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het bevoegde gezag
voor deze inrichting, om dit te beoordelen.


6. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: Welke rol speelt het besluit van GS, om een pas op de plaats te maken voor de vergunningsbehandeling en -verlening voor emissiearme stalsystemen voor álle veehouderijsectoren, in deze specifieke vergunningsprocedure?; Kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen?

Antwoord:
Niet van toepassing.

Interessant voor jou

Technische vragen over Grondexploitatie Bergsestraat - sportpark Huijbergen

Lees verder

Vragen over illegale voederplekken in de Vlierdense bossen, gemeente Deurne

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer