Tech­nische vragen over de Gebieds­ge­richte Aanpak (GGA) Noord-Brabant


Indiendatum: 7 sep. 2022

Over de GGA in Noord-Brabant hebben wij de volgende vragen.

1. Wat is de stand van zake in de aangewezen GGA gebieden? In de beantwoording graag ingaan op: in welke gebieden gesprekken zijn gestart, met welke stakeholders er is gesproken, in welke fase is de processen zijn.

2. Wat is het effect van het landelijke debat (‘het stikstofkaartje’) op de gesprekken en de voortgang van de GGA in Noord-Brabant?