Tech­nische vragen over de gezond­heids­ri­sico’s van het testen van het 5G-netwerk in Eindhoven


Indiendatum: mei 2019

Geacht college,

Eindhoven gaat, in de tweede helft van dit jaar, op een aantal locaties in de stad, het 5G-netwerk testen. De gemeente heeft hierover met VodafoneZiggo en Ericsson afspraken vastgelegd in een intentieverklaring. Bij de tests gaat gebruik worden gemaakt van de 3,5 gigahertzfrequentie. De betrokken partijen gaan ook kijken naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van het 5G-netwerk.

  1. Is de provincie betrokken bij de 5G-test in Eindhoven? Zo ja, op welke wijze?
  2. Raakt de proef provinciale belangen? Zo ja, hoe wordt daar mee om gegaan?
  3. Op welke wijze en door welke instantie(s) worden de gezondheidsrisico’s onderzocht?
  4. Op welke wijze wordt omgegaan met potentiele gezondheidsrisico’s voor mensen en andere dieren die op en rond de testlocaties leven?
  5. Zijn of worden er voorzorgsmaatregelen genomen om mensen en dieren op en rond de testlocaties te beschermen tegen de potentiële 5G-stralingseffecten? Zo ja, om welke maatregelen gaat het, en door wie wordt dit gecontroleerd?
  6. Zijn de mensen, die in de directe omgeving van de testlocaties wonen, werken of studeren, op de hoogte gebracht van de tests en de mogelijke risico's die veroorzaakt kunnen worden door 5G en het gebruik van de 3,5 gigahertzfrequentie?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 29 mei 2019

1. Is de provincie betrokken bij de 5G-test in Eindhoven? Zo ja, op welke wijze?

Antwoord:
Nee, we zijn wel geïnformeerd over de plannen.


2. Raakt de proef provinciale belangen? Zo ja, hoe wordt daar mee om gegaan?

Antwoord:
Nee, op dit moment niet.


3. Op welke wijze en door welke instantie(s) worden de gezondheidsrisico’s onderzocht?

Antwoord:
De initiatiefnemers van de beoogde testlocaties zijn met de gemeente Eindhoven in gesprek om dit te verkennen. In lijn met de Kamerbrief van de minister van Economische zaken en Klimaat van 16 april 2019 wordt gestreefd naar samenwerking met Agentschap Telecom, en het betrekken van GGD en relevante kennisinstellingen zoals TU/e. De kamerbrief is als bijlage bijgevoegd.


4. Op welke wijze wordt omgegaan met potentiele gezondheidsrisico’s voor mensen en andere dieren die op en rond de testlocaties leven?

Antwoord:
Uitgangspunt is het vigerende beleid van Europa en Nederland.


5. Zijn of worden er voorzorgsmaatregelen genomen om mensen en dieren op en rond de testlocaties te beschermen tegen de potentiële 5G-stralingseffecten? Zo ja, om welke maatregelen gaat het, en door wie wordt dit gecontroleerd?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3 en 4. Bovendien helpt het experimenteren met de nieuwe technologieën om beter te begrijpen wat de impact is op de omgeving.


6. Zijn de mensen, die in de directe omgeving van de testlocaties wonen, werken of studeren, op de hoogte gebracht van de tests en de mogelijke risico's die veroorzaakt kunnen worden door 5G en het gebruik van de 3,5 gigahertzfrequentie?

Antwoord:
Een pro-actieve communicatie en het betrekken van omwonenden zal worden uitgewerkt, zodra de locaties bekend zijn en voordat er getest gaat worden.