Tech­nische vragen over explo­sie­gevaar emis­siearme vloeren


Indiendatum: 13 mei 2019

In een brief gericht aan Provinciale Staten vraagt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond om aandacht voor problematiek rondom brandgevaar door beleid van provincie Noord-Brabant om te komen tot emissiearme vloeren in de veehouderij. Een deel van brief vindt u hieronder:

"Nu is het bij de meeste melkveehouders bekend dat moderne gesloten emissiearme vloeren regelmatig voor brand en explosies zorgen. De schrik was echter groot toen in februari 2019 maar liefst vijftien koeien omkwamen bij een geƫxplodeerde nieuwe emissiearme vloer in Markelo. Tijdens de explosie kwam de melkveehouder ternauwernood met de schrik vrij. Omdat het gevaar voor de meeste omgevingsdiensten geen verrassing was is men in de buurt van Markelo begonnen met het meten van de concentraties gassen op bedrijven die nog niet getroffen zijn. Dit gebeurt zowel tijdens het mixen als in rust. Daarbij blijkt dat er gevaarlijke concentraties gassen vrijkomen."

1. Zijn deze emissiearme vloeren onderdeel van de emissiearme stalsystemen in de bijlage van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant?

2. Is door u of door de Omgevingsdienst de frequentie en oorzaak van brand en explosies met emissiearme vloeren onderzocht?

Indiendatum: 13 mei 2019
Antwoorddatum: 17 mei 2019

In een brief gericht aan Provinciale Staten vraagt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond om aandacht voor problematiek rondom brandgevaar door beleid van provincie Noord-Brabant om te komen tot emissiearme vloeren in de veehouderij. Een deel van brief vindt u hieronder:

"Nu is het bij de meeste melkveehouders bekend dat moderne gesloten emissiearme vloeren regelmatig voor brand en explosies zorgen. De schrik was echter groot toen in februari 2019 maar liefst vijftien koeien omkwamen bij een geƫxplodeerde nieuwe emissiearme vloer in Markelo. Tijdens de explosie kwam de melkveehouder ternauwernood met de schrik vrij. Omdat het gevaar voor de meeste omgevingsdiensten geen verrassing was is men in de buurt van Markelo begonnen met het meten van de concentraties gassen op bedrijven die nog niet getroffen zijn. Dit gebeurt zowel tijdens het mixen als in rust. Daarbij blijkt dat er gevaarlijke concentraties gassen vrijkomen."

1. Zijn deze emissiearme vloeren onderdeel van de emissiearme stalsystemen in de bijlage van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant?

Antwoord:
Nee, in de Verordening natuurbescherming worden maximale emissiefactoren gegeven, de veehouder heeft daarbij keuzevrijheid om een huisvestingssysteem toe te passen dat kan voldoen aan de emissieeisen, specifieke systemen worden niet voorgeschreven. Ruim 130 bedrijven in Noord-Brabant hebben overigens een vergunning voor het stalsysteem zoals toegepast in Markelo. Dit stalsysteem mag echter in nieuwe situaties in geheel Nederland niet meer worden toegepast.


2. Is door u of door de Omgevingsdienst de frequentie en oorzaak van brand en explosies met emissiearme vloeren onderzocht?

Antwoord:
Nee. Voor zover bij ons bekend hebben dergelijke situaties zich niet voorgedaan in Noord-Brabant. Op dit moment wordt onderzocht wat de oorzaak is van het incident in Markelo. Wij wachten de uitkomsten van dit onderzoek af.